Fırsat Kitaplar
Uluslararası Siyasal Şiddetin Dinamikleri ve Zemin Kayması Dr. Kemal Aytekin Akseli
Kitabın Orjinal Adı
: Uluslararası Siyasal Şiddetin Dinamikleri ve Zemin Kayması
Sayfa Sayısı
: 381
Hakkında yazılanlar:
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde uluslararası hegemonik güç zemininde bir kayma yaşanmaktadır; 
hegemonik güç el değiştirmektedir. Güç Batı'dan Doğu'ya kaymaktadır. Bu değişim uluslararası 
siyasal şiddetin zemininde de bir değişime, diğer bir ifadeyle bir kaymaya neden olacak gibi görünmektedir. 
Batı kaynaklı savaş stratejilerinin yerini Doğu kaynaklı savaş stratejileri, Doğu kaynaklı terör 
stratejilerinin yerini de Batı kaynaklı terör stratejilerinin alması muhtemeldir. Şiddeti tetikleyen 
dinamikler uluslararası siyaseti harekete geçiren dinamiklerdir ve siyasal şiddetten önce birinci derecede 
dinamiklerin yönetim zemininde kayma yaşanmaktadır. 

Bu bağlamda çalışmamızın konusu; uluslararası boyutu kapsamında şiddet ve şiddeti tetikleyen dinamiklerin 
siyasal ve asimetrik düzlemde kayan zemini ile sınırlıdır. Batı'dan Doğu'ya doğru yaşanmakta olan hegemonik 
güç zeminindeki kayma istatistiklerle desteklenmekte ve güç zeminindeki kaymanın siyasal şiddet zemininde de 
bir kaymaya neden olacağı iddiası realist düşünce perspektifiyle ortaya konmaktadır. Bu minvalde çalışma 
kapsamında yapılan analiz ile 21. ve 22. yüzyılda Batı istikametinde yaşanabilecek Doğulu savaş stratejilerine 
karşı 'Hedef Pekin Olur mu?' sorusuyla Doğu istikametinde yaşanabilecek Batılı terör stratejilerini içerebilecek 
siyasal şiddet zeminine ışık tutulmaya çalışılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve daha fazlasından haberdar olmak için E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN