Fırsat Kitaplar
Bakteri Yunus Kaşoğlu
Kitabın Orjinal Adı
: Bakteri
Sayfa Sayısı
: 349
Hakkında yazılanlar:
Bakteri, postmodern romanın anlatım stratejilerinden yararlanılarak yazılmış çok boyutlu bir roman... 
Anlatıcının olay örgüsünde yarıklar açarak kendi varlığını okura sürekli hatırlatması, 
okurun romanın oluşumundaki rolüne yönelik yaklaşımları hem bize ironik bir roman okuduğumuzu hem de 
bu romanın postmodern düşüncenin sadece anlatım stratejilerinden yararlanmadığını aynı zamanda 
eleştirel ruhunu da kavradığını düşündürüyor. Çünkü postmodern düşünce okurundan bağımsız edebi 
metnin varlık kazanamayacağını, okur, metin ve yazar ilişkisinin ciddi biçimde tartışmaya açarak göstermiştir. 
Bakteri de bu tartışmayı tıpkı Calvino’nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu isimli romanında yaptığı gibi yapıyor. 
Bakteri hem bir romandır hem de roman hakkında düşünen bir romandır. Bu yönüyle Bakteri bir metaromandır. 

Bakteri’nin bir diğer dikkat çeken yönü barındırdığı söylem çokluğudur. Tıptan askeriyeye, mitolojiden dinler 
tarihine, müzikten astrolojiye birçok farklı söylem bu romanda bir araya getiriliyor. Birbirinden tamamen 
bağımsızmış gibi duran bu farklı söylemlerin Çanakkale’de yaşayan birkaç sıradan karakterin etrafında bir 
araya gelmeleri aslında kategorize edilmiş dünyaların ne kadar da iç içe olduğunu gösteriyor okura. 

Yunus Kaşoğlu ilk romanı Bakteri ile Oğuz Atay ve Hasan Ali Toptaş’ın açtıkları yeni roman geleneğinin en güçlü 
temsilcisi olacağını gösteriyor. Diğer bir yandan bu roman yeni roman geleneğinin sonunu getirebilecek bir 
Bakteri de olabilir. Çünkü bütün büyük eserler sadece büyük bir sanat geleneğini sürdürmezler o geleneği yeniden 
düşünmemize zemin hazırlayacak imkânlar da sunarlar.
Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve daha fazlasından haberdar olmak için E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN